Dotace na fotovoltaický systém

Navrhneme, dodáme a nainstalujeme fotovoltaický systém na míru Vašemu domu. Od návrhu až po realizaci dodáme vše na klíč.

Kdo může žádat?

Před samotným podáním žádosti o dotaci Nová Zelená úsporám je potřeba zjistit, zda-li máte na podání nárok.

Na co lze dotaci získat?

Lze získat na:
Fotovoltaiku, Baterie, Wallbox

Vlastníci stávajících rodinných domů

Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Výše dotace

15 000 Kč


Wallbox

160 000 Kč Max


Baterie

90 000 Kč Max


Termický nebo fotovoltaický systém na ohřev teplé vody
NZÚ LIGHT*

* U NZÚ Light dotace lze částku získat předem. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.