Tepelná čerpadla

Navrhneme, dodáme a nainstalujeme tepelné čerpadlo na míru Vašemu domu. Od návrhu až po realizaci dodáme vše na klíč.

Návrh

 

Pro návrh správného tepelného čerpadla využíváme našich mnoholetých zkušeností z tohoto oboru.

Dotace

 

V případě splnění podmínek pro podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám zajistíme kompletní administrativu spojenou s jejím vyřízením.

Více informací

Na co lze dotaci získat?
Lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

Na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat?
Před samotným podáním žádosti o dotaci Nová Zelená úsporám je potřeba zjistit, zda-li máte na podání nárok.

Vlastníci stávajících rodinných domů
Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Výše dotace
Výše dotace se odvíjí od druhu zakoupeného čerpadla. Níže zjistíte, na jakou výši příspěvku máte konkrétně nárok.

100 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

80 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

140 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

Zobrazit více informací >>

Realizace

 

Veškerou práci nechte na nás – jakmile si odsouhlasíme zadání, předáme Vám čerpadlo s plným záručním servisem.

Více informací

Váš kontakt

napište nám mail, zavolejte, vyplňte dotazník, zkrátka nám o sobě dejte vědět

Obhlídka domu

domluvíme se a sejdeme se přímo u Vás, kde zhodnotíme, jaké řešení by pro Vás bylo tím nejlepším

Nabídka
na základě naší návštěvy a vzájemného odsouhlasení řešení Vám vypracujeme cenovou nabídku na realizaci

Smlouva
po odsouhlasení cenové nabídky si odsouhlasíme smlouvu o dílo, kde si stanovíme platební podmínky a termíny realizace

Dotace – vyřízení
v případě, že máte nárok na dotaci z programu NZÚ, zpracujeme ji za Vás a vše s tím spojené vyřídíme

Montáž
v dohodnutém termínu Vám tepelné čerpadlo s příslušenstvím přivezeme a nainstalujeme

Zprovoznění
po instalaci provedeme uvedení do provozu a vysvětlíme Vám, jak s tepelným čerpadlem pracovat

Dotace – ukončení
po zprovoznění tepelného čerpadla vložíme všechny nutné podklady pro vyplacení dotace do portálu Státního fondu životního prostředí a následně Vám bude vyplacena dotace na Váš účet (doba nutná pro vyplacení dotace záleží na vytíženosti SFŽP a není v našich možnostech ji ovlivnit)

Zobrazit více informací >>

Jaké čerpadlo je pro vás to pravé?

Aktuálně nejčastějším tepelným čerpadlem, se kterým se můžete setkat je tepelné čerpadlo vzduch/voda. To znamená, že tepelné čerpadlo získává energii ze vzduchu a předává ji do vody. Poznáte je tak, že venku je téměř vždy nějaká jednotka s “větrákem”. Ta získává energii ze vzduchu tím, že prohání venkovní vzduch přes výměník, který je zabudován v blízkosti již zmíněného “větráku”. Tuto energii pak předává do vody v zásobníku TUV (bojleru) a akumulačního zásobník topné vody, které jsou umístěny uvnitř domu.

U těchto tepelných čerpadel se ještě setkáváme s dvěmi označeními – splitová tepelná čerpadla a monobloky. Rozdíl je pouze v tom, kde jsou umístěny jednotlivé komponenty tepelného čerpadla. Typ “split” má venkovní jednotku, kde je kompresor a vnitřní jednotku, kde je tepelný výměník. Mezi těmito jednotkami proudí v potrubí chladivo, které přenáší tepelnou energii. U typu “monoblok” je pak vše uzavřeno v jednom boxu, který je umístěn venku a do domu pak vedou už pouze trubky s vodou.

U tepelného čerpadla země/voda je energie získávána ze země. Jsou v podstatě 2 možnosti, jak tuto energii získávat.

Nejčastější způsob jsou zemní vrty. Je to podobné jako u vrtané studny. Na pozemku se udělá několik zemních vrtů do předem spočítané hloubky, a díky tomu, že ve velkých hloubkách je teplota země celoročně stejná, může tepelné čerpadlo získávat tepelnou energii celoročně s velkou účinností.

Druhým způsobem získávání energie ze země je zemní kolektor. Velice zjednodušeně by se dalo říci, že je to trubka natažená v nezámrzné hloubce ve velké ploše. Tento způsob je možné použít v případě, že má investor k dispozici velký prostor, který se může rozkopat. Častější jsou tedy spíše zemní vrty.

U těchto tepelných čerpadel tak není žádná venkovní jednotka. Ze zemních vrtů nebo kolektoru jde energie stejně jako u předchozího tepelného čerpadla do vody, která je v zásobníku TUV a akumulačního zásobníku umístěných uvnitř domu.

Výhodou tepelného čerpadla země/voda oproti tepelnému čerpadlu vzduch/voda je vyšší účinnost v zimních měsících. Na druhou stranu je to vykoupeno vyššími pořizovacími náklady.

Tepelná čerpadla voda/voda jsou velice podobná jako země/voda, energii získávají buďto ze zemních vrtů nebo kolektorů, rozdíl je pouze v tom, že u čerpadla voda/voda je zemní vrt zatopený vodou nebo je plošný kolektor umístěný ne v zemi, ale třeba na dně nějaké vodní nádrže (třeba rybníku). U průmyslových instalací pak může být zdrojem energie nějaká odpadní voda z technologického procesu, ale tomu se v tomto článku věnovat nebudu.

Instalací tepelných čerpadel voda/voda u rodinných domů není mnoho.

Posledním typem tepelného čerpadla je typ vzduch/vzduch. TOto tepelné čerpadlo je nejvíce podobné klimatizacím. Má venkovní jednotku (“ventilátor”) a vnitřní jednotku, která vypadá stejně jako klimatizační jednotky. Ve své podstatě mezi tepelným čerpadlem vzduch/vzduch a klimatizační jednou není až tak moc velký rozdíl. Ze všech typů tepelných čerpadel je tato varianta nejlevnější, ale na druhou stranu má i nejmenší výkon a hodí se spíše do menších instalací (chaty, přitápění v bytě…). Nevýhodou tohoto tepelného čerpadla je nemožnost ohřívat teplou vodu.

Výhody tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla umožňují energeticky účinné a ekologické vytápění a chlazení prostorů, využívají obnovitelné zdroje energie a mohou snížit náklady na energie. To a mnohem více jsme popsali v článku níže, který vám představí výhody tepelných čerpadel jasně a stručně, na jednom místě.

Tepelná čerpadla a radiátory

Jsou tepelná čerpadla vhodná pro použití v systémech s otopnými tělesy (radiátory)?

využívá energii ze vzduchu nebo ze země

může pracovat jak s podlahovým vytápěním, tak s otopnými tělesy (radiátory)

přístup k ovládání díky aplikaci kdekoliv na světě

v letních měsících může chladit

ušetří za náklady na vytápění a ohřev teplé vody

Co je potřeba pro úvodní nabídku?

informace o aktuálním zdroji tepla (elektrokotel, plynový kotel, kotel na tuhá paliva atd.)

co předává do domu teplo – podlahové topení nebo otopná tělesa

tepelnou ztrátu domu, případně energetický štítek nebo poslední roční vyúčtování plynu/elektřiny

máte nebo plánujete pořízení fotovoltaického systému

rádi byste tepelným čerpadlem i chladili nebo jen topili

půdorys s vyznačením umístění tepelného čerpadla (pokud již víte)

vždy ale preferujeme osobní prohlídku na místě budoucí instalace

Požádejte o bezplatnou nabídku

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Akátová 1021, 273 43 Buštěhrad (korespondenční/fakturační adresa)

p

IČ 046 92 748

p

DIČ CZ04692748