Tepelná čerpadla

Navrhneme, dodáme a nainstalujeme tepelné čerpadlo na míru Vašemu domu. Od návrhu až po realizaci dodáme vše na klíč.

Návrh

 

Pro návrh správného tepelného čerpadla využíváme našich mnoholetých zkušeností z tohoto oboru.

Dotace

 

V případě splnění podmínek pro podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám zajistíme kompletní administrativu spojenou s jejím vyřízením.

Realizace

 

Veškerou práci nechte na nás – jakmile si odsouhlasíme zadání, předáme Vám čerpadlo s plným záručním servisem.

Jaké čerpadlo je pro vás to pravé?

Aktuálně nejčastějším tepelným čerpadlem, se kterým se můžete setkat je tepelné čerpadlo vzduch/voda. To znamená, že tepelné čerpadlo získává energii ze vzduchu a předává ji do vody. Poznáte je tak, že venku je téměř vždy nějaká jednotka s “větrákem”. Ta získává energii ze vzduchu tím, že prohání venkovní vzduch přes výměník, který je zabudován v blízkosti již zmíněného “větráku”. Tuto energii pak předává do vody v zásobníku TUV (bojleru) a akumulačního zásobník topné vody, které jsou umístěny uvnitř domu.

U těchto tepelných čerpadel se ještě setkáváme s dvěmi označeními – splitová tepelná čerpadla a monobloky. Rozdíl je pouze v tom, kde jsou umístěny jednotlivé komponenty tepelného čerpadla. Typ “split” má venkovní jednotku, kde je kompresor a vnitřní jednotku, kde je tepelný výměník. Mezi těmito jednotkami proudí v potrubí chladivo, které přenáší tepelnou energii. U typu “monoblok” je pak vše uzavřeno v jednom boxu, který je umístěn venku a do domu pak vedou už pouze trubky s vodou.

U tepelného čerpadla země/voda je energie získávána ze země. Jsou v podstatě 2 možnosti, jak tuto energii získávat.

Nejčastější způsob jsou zemní vrty. Je to podobné jako u vrtané studny. Na pozemku se udělá několik zemních vrtů do předem spočítané hloubky, a díky tomu, že ve velkých hloubkách je teplota země celoročně stejná, může tepelné čerpadlo získávat tepelnou energii celoročně s velkou účinností.

Druhým způsobem získávání energie ze země je zemní kolektor. Velice zjednodušeně by se dalo říci, že je to trubka natažená v nezámrzné hloubce ve velké ploše. Tento způsob je možné použít v případě, že má investor k dispozici velký prostor, který se může rozkopat. Častější jsou tedy spíše zemní vrty.

U těchto tepelných čerpadel tak není žádná venkovní jednotka. Ze zemních vrtů nebo kolektoru jde energie stejně jako u předchozího tepelného čerpadla do vody, která je v zásobníku TUV a akumulačního zásobníku umístěných uvnitř domu.

Výhodou tepelného čerpadla země/voda oproti tepelnému čerpadlu vzduch/voda je vyšší účinnost v zimních měsících. Na druhou stranu je to vykoupeno vyššími pořizovacími náklady.

Tepelná čerpadla voda/voda jsou velice podobná jako země/voda, energii získávají buďto ze zemních vrtů nebo kolektorů, rozdíl je pouze v tom, že u čerpadla voda/voda je zemní vrt zatopený vodou nebo je plošný kolektor umístěný ne v zemi, ale třeba na dně nějaké vodní nádrže (třeba rybníku). U průmyslových instalací pak může být zdrojem energie nějaká odpadní voda z technologického procesu, ale tomu se v tomto článku věnovat nebudu.

Instalací tepelných čerpadel voda/voda u rodinných domů není mnoho.

Posledním typem tepelného čerpadla je typ vzduch/vzduch. TOto tepelné čerpadlo je nejvíce podobné klimatizacím. Má venkovní jednotku (“ventilátor”) a vnitřní jednotku, která vypadá stejně jako klimatizační jednotky. Ve své podstatě mezi tepelným čerpadlem vzduch/vzduch a klimatizační jednou není až tak moc velký rozdíl. Ze všech typů tepelných čerpadel je tato varianta nejlevnější, ale na druhou stranu má i nejmenší výkon a hodí se spíše do menších instalací (chaty, přitápění v bytě…). Nevýhodou tohoto tepelného čerpadla je nemožnost ohřívat teplou vodu.

Výhody tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla umožňují energeticky účinné a ekologické vytápění a chlazení prostorů, využívají obnovitelné zdroje energie a mohou snížit náklady na energie. To a mnohem více jsme popsali v článku níže, který vám představí výhody tepelných čerpadel jasně a stručně, na jednom místě.

Tepelná čerpadla – rozdělení

Stručné rozdělení tepelných čarpadel a jejich rozdíly. Výhody/nevýhody.

využívá energii ze vzduchu nebo ze země

může pracovat jak s podlahovým vytápěním, tak s otopnými tělesy (radiátory)

přístup k ovládání díky aplikaci kdekoliv na světě

v letních měsících může chladit

ušetří za náklady na vytápění a ohřev teplé vody

Co je potřeba pro úvodní nabídku?

informace o aktuálním zdroji tepla (elektrokotel, plynový kotel, kotel na tuhá paliva atd.)

co předává do domu teplo – podlahové topení nebo otopná tělesa

tepelnou ztrátu domu, případně energetický štítek nebo poslední roční vyúčtování plynu/elektřiny

máte nebo plánujete pořízení fotovoltaického systému

rádi byste tepelným čerpadlem i chladili nebo jen topili

půdorys s vyznačením umístění tepelného čerpadla (pokud již víte)

vždy ale preferujeme osobní prohlídku na místě budoucí instalace

Požádejte o bezplatnou nabídku

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Akátová 1021, 273 43 Buštěhrad (korespondenční/fakturační adresa)

p

IČ 046 92 748

p

DIČ CZ04692748