Průběh realizace

Navrhneme, dodáme a nainstalujeme tepelné čerpadlo na míru Vašemu domu. Od návrhu až po realizaci dodáme vše na klíč.

Na co lze dotaci získat?

Lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

Na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat?

Před samotným podáním žádosti o dotaci Nová Zelená úsporám je potřeba zjistit, zda-li máte na podání nárok.

Vlastníci stávajících rodinných domů

Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Výše dotace

Výše dotace se odvíjí od druhu zakoupeného čerpadla. Níže zjistíte, na jakou výši příspěvku máte konkrétně nárok.

100 000 Kč


Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

80 000 Kč


Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

140 000 Kč


Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009 Od září můžete v Nové zelené úsporám vyměnit svůj starý plynový kotel za tepelné čerpadlo – viz. https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/46

Všechna námi dodávaná tepelná čerpadla jsou registrovaná v programu Nová Zelená úsporám.