Dotace – Nová Zelená úsporám 

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo.

Na co lze dotaci získat?

Lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

Na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat?

Před samotným podáním žádosti o dotaci Nová Zelená úsporám je potřeba zjistit, zda-li máte na podání nárok.

Vlastníci stávajících rodinných domů

Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Výše dotace

Výše dotace se odvíjí od druhu zakoupeného čerpadla. Níže zjistíte, na jakou výši příspěvku máte konkrétně nárok.

100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

140 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 

Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009 Od září můžete v Nové zelené úsporám vyměnit svůj starý plynový kotel za tepelné čerpadlo – viz. https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/46

Všechna námi dodávaná tepelná čerpadla jsou registrovaná v programu Nová Zelená úsporám.

Požádejte o bezplatnou nabídku

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Akátová 1021, 273 43 Buštěhrad (korespondenční/fakturační adresa)

p

IČ 046 92 748

p

DIČ CZ04692748