Je kabel lepší než WiFi?

Na začátek musím napsat, že nejsem odpůrcem WiFi a svou WiFi pořád vylepšuji. Co ale jde, tak mám připojeno kabelem. Pokusím se na těch pár nadcházejících řádcích stručně shrnout, proč je dobré připojit vše co jde do sítě klasickým síťovým kabelem, aby WiFi vždy fungovala tak jak má k naší spokojenosti a shrnu stručně jak výhody, tak nevýhody obou připojení.

Určitě neočekávám, že bychom připojovali své mobilní telefony nebo tablety kabelem, ale zařízení jako počítač, chytrá televize, herní konzole, síťový disk nebo set-top box je vhodné do sítě připojit spíše kabelem než přes WiFi, i když drtivá většina těchto zařízení tu možnost má.

Dle mého názoru jsou 3 hlavní důvody, proč použít síťový kabel místo WiFi – rychlost, odezva, spolehlivost připojení.

Je kabel skutečně rychlejší než WiFi?

Jednoduše řečeno ano. Kable je rychlejší než WiFi. Tedy alespoň papírově.

Kabelů máme několik a teoretická nejvyšší rychlost kabelu Cat 6a je 10 Gb/s (10000 Mb/s). U WiFi je pak podle posledního standardu 802.11ac teoretická maximální rychlost 1300 Mb/s v pásmu 5G a 450 Mb/s v pásmu 2G. Jak jsem ale zmínil, je to pouze papírové porovnání. Je nutné dodat, že drtivá většina kabelových instalací (v rodinných domech) se provádí pomocí kabelů a zařízení dosahujících rychlosti 1 Gb/s (1000 Mb/s), čím už se rozdíl v rychlosti na oko značně snižuje. Hlavní rozdíl v rychlosti je ale způsob přenosu dat.

Zařízení, která jsou do routeru nebo switche zapojena kabelem mají rychlost 1 Gb/s jen pro sebe. Na jednom kabelu je zkrátka zapojeno jen jedno zařízení. Na druhé straně na přístupovém bodě WiFi (Access point) je celková rychlost sdílena mezi všemi zařízeními, která jsou na tento přístupový bod připojena. Pokud tedy připojíme třeba 10 zařízení, která budou všechna stahovat maximální rychlostí, bude každé zařízení stahovat rychlostí cca 130 Mb/s. A tady je ten rozdíl už hodně velký.

Je také ale nutné podoknout, že tyto rychlosti se úplně netýkají internetu. Jsou to rychlosti, kterých je možné dosáhnout uvnitř sítě. Například při zálohování dat z počítače na síťový disk nebo kopírování souborů z jednoho počítače na druhý. Rychlosti internetu se v ČR pohybuje průměrně okolo 50 Mb/s, což je daleko pod maximálními rychlostmi dnešních sítí. Každopádně rychlost se každým rokem zvyšuje, takže je určitě vhodné být připraven.

Typy připojení a jejich rychlosti

Připojení kabelem (nejpoužívanější):

 • Cat 5E – rychlost 1 Gb/s do 100 m
 • Cat 6 – rychlost 10 Gb/s do 50 m, 1 Gb/s do 100 m
 • Cat 6a – rychlost 10 Gb/s do 100 m

WiFi připojení:

 • 802.11b – 11 Mb/s
 • 802.11a – 54 Mb/s
 • 802.11g – 54 Mb/s
 • 802.11.n – 300 Mb/s
 • 802.11.ac – kombinace 2,4 GHz a 5 GHz pásma, maximální rychlost 1300 Mb/s v 5 GHz + 450 Mb/s ve 2,4 GHz pásmu
Jednotky rychlostí

Odezva – co to je a proč je to vlastně důležité

Odezva, označována také jeko “Ping”, je čas, který je potřeba pro přenos dat z jednoho zařízení na druhé. Čím je odezva kratší, tím lépe. Každá milisekunda se počítá. Je ale nutné vše brát s rezervou.

Pro běžné prohlížení webových stránek nebo chatování není odezva zas tak moc důležitá. Největší rozdíl poznají třeba hráči online her, kde je skutečně nutné mít odezvu co nejkratší, aby člověk nehrál “pozadu”. Krátká odezva je také důležitá při hovorech přes internet. S dlouhou odezvou se vám může snadno stát, že si budete stále skákat do řeči, protože se Vám bude zdát, že druhá strana dlouho neodpovídá.

Zjednodušeně řečeno, kabel má vždy mnohem kratší odezvu než WiFi, kde signál letí od přístupového bodu a zpět zkrátka pomaleji než v síťovém kabelu po drátkách.

Kvalita připojení

Zde začnu hned závěrem – kabel má mnohem kvalitnější připojení než WiFi. Je to dáno v podstatě tím, že signál, který putuje kabelem je rušen okolím jen velice minimálně a pokud víme, že k nějakému takovému rušení může docházet, tak při instalaci rovnou použijeme stíněný kabel.

Na druhé straně WiFi je rušeno prakticky vším. WiFi je rušeno překážkami jako jsou zdi, skříně, okna, dále je ruší elektrická zařízení nebo třeba sousedova WiFi.

Všechna tato rušení mohou způsobit mnoho problémů. Například:

 • ztráta signálu – někdy se prostě signál může přerušit. Během krátké chvíle, ale naběhne zpátky. Při běžném prohlížení internetu nebo pouštění videa třeba z youtube to není problém – stránky už máte načtené a video je částečně také staženo do zařízení, takže výpadek ani nepozníte. Problém ale nastane třeba při hraní on-line her, nebo při telefonování přes internet, kde i krátký výpadek může značně zhoršit kvalitu přenosu zvuku nebo videohovru nebo jej může i přerušit
 • dlouhá odezva – narůstající rušení může vždy znamenat delší odezvu (o odezvě viz výše)
 • menší rychlost – samozřejmě s narůstajícím rušením signálu klesá jeho kvalita a tím i přenosová rychlost

Rušení ale všeobecně nelze předem spočítat nebo naměřit. Je to něco, co tady už vždycky bude a budeme se s tím muset vypořádat. Navíc rušení signálu je v každém místě jiné. Pokud budete třeba s tabletem chodit po domě a během toho videotelefonovat, může se díky rušení občas obraz rozkostičkovat nebo přerušit klidně i když nebudete daleko od přístupového WiFi bodu.

Pro zvýšení kvality WiFi je samozřejmě možné provést mnoho opatření, ale o těch se rozepíšu v jiném článku.

Kdy je tedy vhodné použít kabelové připojení

Jak už jsem psal na začátku, nejsem odpůrcem WiFi a nechci WiFi shazovat. Ale pro co nejlepší kvalitu sítě je dobré připojit kabelem vše, co jde. Vždy to bude rychlejší, stabilnější, kvalitnější a jednodušeji servisovatelné. Takže pokud máte počítač, chytrou televizi, set-top box, herní konzoli, síťový disk nebo cokoliv dalšího, co nabízí jak připojení k síti pomocí kabelu, tak WiFi, zvolte kabel. WiFi nechejte pro zařízení, kterým WiFi stačí a jsou pro to určena – mobilní telefony, tablety, chytrá zařízení (IoT) nebo zařízení, která prostě jinou možnost než WiFi nemají.

Dalo by se také říci, že zařízení, která “sedí” stále na místě připojte kabelem a zařízení, která se stále “hýbou” připojte přes WiFi.

IoT

Internet of Things neboli česky Interent věcí.

Je to termín používaný pro zařízení, která se připojují do počítačové sítě a mají nějakou užitnou funkci, např. chytré žárovky, pohybová čidla, automatické zamykání/odemykání dveří, zásuvky, lednice, pračka, reproduktory atd.

Tato zařízení se v drtivé většině případů připojují bezdrátově přes WiFi, Bluetooth, ZigBee, Matter atd. V mnoha případech se používají tzv. huby nebo bridge – krabičky, které jsou k routeru připojené kabelem a k těmto „krabičkám“ se připojují chytré věci právě pomocí různých bezdrátových technologií.

Závěr

Připojení kabelem tedy nabízí ryhlejší, stabilnější a kvalitnější přenos dat, ale někdy prostě není možné jej natáhnout tam, kam bychom chtěli.

WiFi signál je jednoduché dostat téměř kamkoliv a pro mnoho zařízení je to dostačující připojení. A se správným nastavením bude WiFi vždy fungovat dobře.

Je tedy nutné najít nějaký dobrý kompromis a předem vše naplánovat tak, aby ve výsledku vše šlapalo tak jak má.